Öppet API som kontrollerar och verifierar svenska adresser och postnummer

Antal adresser

0

Antal postnummer

0

Antal postorter

0

Registrera och börja använda

Öppet och fritt

Full tillgång och fri användning utan några förbehåll. Det enda som krävs är registrering.

Månatliga uppdateringar

Registret uppdateras en gång per månad för att hålla alla uppgifter färska och tillförlitliga.

Kostnadseffektivt

Slipp onödiga kostnader för till exempel utskick av försändelser till felaktiga adresser.

Användning

PAP-API är fritt att använda och kommer så alltid att vara. Däremot kan onormalt hög användning resultera i avstängning, men det är vid fler än 5000 förfrågningar per användare och dag.

Innan du kan börja använda PAP-API måste du registrera dig med för- och efternamn samt e-postadress. Efter att du har verifierat din e-postadress får du en unik "token" eller nyckel som ger dig full tillgång till PAP-API.

OBS! Registrerade uppgifter lämnas ALDRIG ut till tredje part.

Specifikation

Parameter Förklaring Exempel
z Postnummer z=114+34
s Adress s=Birger+Jarlsgatan eller s=Birger+Jarlsgatan+10
c Postort c=Stockholm
v Adressvalidering v=Birger+Jarlsgatan|10|114+34|Stockholm

OBS! Endast parametrarna s (adress) och c (postort) kan kombineras. Vid adressvalidering separera gatunamn, gatunummer, postnummer och postort med | (vertikalstreck). Inga värden får innehålla mellanslag utan måste ersättas med + (plus).

Statuskoder vid adressvalidering

Statuskod Förklaring
100 Korrekt angiven adress
200 Felaktigt gatunummer för angiven adress
300 Felaktigt gatunamn och/eller gatunummer för angiven adress
400 Felaktig postort för angiven adress
500 Felaktigt postnummer för angiven adress
600 Felaktigt gatunummer och postort för angiven adress
700 Felaktigt gatunummer och postnummer för angiven adress
800 Felaktigt angiven adress
900 Generellt felmeddelande

Förfrågning Request

Exempel på möjliga förfrågningar.

Adress + Postort
https://papapi.se/xml/?s=Birger+Jarlsgatan&c=Stockholm&token=DIN_TOKEN

Adress + Nummer + Postort
https://papapi.se/xml/?s=Birger+Jarlsgatan+10&c=Stockholm&token=DIN_TOKEN

Adress
https://papapi.se/xml/?s=Birger+Jarlsgatan&token=DIN_TOKEN

Adress + Nummer
https://papapi.se/xml/?s=Birger+Jarlsgatan+10&token=DIN_TOKEN

Postnummer
https://papapi.se/xml/?z=114+34&token=DIN_TOKEN

Postort
https://papapi.se/xml/?c=Stockholm&token=DIN_TOKEN

Adressvalidering
https://papapi.se/xml/?v=Birger+Jarlsgatan|10|114+34|Stockholm&token=DIN_TOKEN

Adress + Postort
https://papapi.se/json/?s=Birger+Jarlsgatan&c=Stockholm&token=DIN_TOKEN

Adress + Nummer + Postort
https://papapi.se/json/?s=Birger+Jarlsgatan+10&c=Stockholm&token=DIN_TOKEN

Adress
https://papapi.se/json/?s=Birger+Jarlsgatan&token=DIN_TOKEN

Adress + Nummer
https://papapi.se/json/?s=Birger+Jarlsgatan+10&token=DIN_TOKEN

Postnummer
https://papapi.se/json/?z=114+34&token=DIN_TOKEN

Postort
https://papapi.se/json/?c=Stockholm&token=DIN_TOKEN

Adressvalidering
https://papapi.se/json/?v=Birger+Jarlsgatan|10|114+34|Stockholm&token=DIN_TOKEN

Adress + Postort
https://papapi.se/jsonp/?s=Birger+Jarlsgatan&c=Stockholm&callback=DITT_ÅTERANROP&token=DIN_TOKEN

Adress + Nummer + Postort
https://papapi.se/jsonp/?s=Birger+Jarlsgatan+10&c=Stockholm&callback=DITT_ÅTERANROP&token=DIN_TOKEN

Adress
https://papapi.se/jsonp/?s=Birger+Jarlsgatan&callback=DITT_ÅTERANROP&token=DIN_TOKEN

Adress + Nummer
https://papapi.se/jsonp/?s=Birger+Jarlsgatan+10&callback=DITT_ÅTERANROP&token=DIN_TOKEN

Postnummer
https://papapi.se/jsonp/?z=114+34&callback=DITT_ÅTERANROP&token=DIN_TOKEN

Postort
https://papapi.se/jsonp/?c=Stockholm&callback=DITT_ÅTERANROP&token=DIN_TOKEN

Adressvalidering
https://papapi.se/jsonp/?v=Birger+Jarlsgatan|10|114+34|Stockholm&callback=DITT_ÅTERANROP&token=DIN_TOKEN


Svar Response

OBS! Max 200 poster per svar.

Sökning

<result>
 <api>
 <name>PAP-API</name>
 <url>HTTPS://WWW.PAPAPI.SE/</url>
 <version>1.21</version>
 <encoding>UTF-8</encoding>
 </api>
 <item>
  <street>BIRGER JARLSGATAN</street>
  <number>2-14</number>
  <zipcode>114 34</zipcode>
  <city>STOCKHOLM</city>
  <municipality>STOCKHOLM</municipality>
  <code>0180</code>
  <state>STOCKHOLM</state>
 </item>
</result>

Adressvalidering

<result>
 <api>
 <name>PAP-API</name>
 <url>HTTPS://WWW.PAPAPI.SE/</url>
 <version>1.21</version>
 <encoding>UTF-8</encoding>
 </api>
 <address>
  <street>BIRGER JARLSGATAN</street>
  <number>10</number>
  <zipcode>114 34</zipcode>
  <city>STOCKHOLM</city>
 </address>
 <status>
  <code>100</code>
  <description_sv>KORREKT ANGIVEN ADRESS</description_sv>
  <description_en>CORRECT SPECIFIED ADDRESS</description_en>
 </status>
</result>

Sökning

{
 "api":{
   "name":"PAP-API",
   "url":"HTTPS://WWW.PAPAPI.SE/",
   "version":"1.21",
   "encoding":"UTF-8"
  },
 "result":[{
   "street":"BIRGER JARLSGATAN",
   "number":"2-14",
   "zipcode":"114 34",
   "city":"STOCKHOLM",
   "municipality":"STOCKHOLM",
   "code":"0180",
   "state":"STOCKHOLM"
  }]
}

Adressvalidering

{
 "api":{
   "name":"PAP-API",
   "url":"HTTPS://WWW.PAPAPI.SE/",
   "version":"1.21",
   "encoding":"UTF-8"
  },
 "result":{
   "address":{
    "street":"BIRGER JARLSGATAN",
    "number":"10",
    "zipcode":"114 34",
    "city":"STOCKHOLM"
   },
   "status":{
    "code":"100",
    "description_sv":"KORREKT ANGIVEN ADRESS",
    "description_en":"CORRECT SPECIFIED ADDRESS"
   }
  }
}

Sökning

DITT_ÅTERANROP(
 {
  "api":{
   "name":"PAP-API",
   "url":"HTTPS://WWW.PAPAPI.SE/",
   "version":"1.21",
   "encoding":"UTF-8"
  },
  "result":[{
   "street":"BIRGER JARLSGATAN",
   "number":"2-14",
   "zipcode":"114 34",
   "city":"STOCKHOLM",
   "municipality":"STOCKHOLM",
   "code":"0180",
   "state":"STOCKHOLM"
  }]
 }
);

Adressvalidering

DITT_ÅTERANROP(
 {
  "api":{
   "name":"PAP-API",
   "url":"HTTPS://WWW.PAPAPI.SE/",
   "version":"1.21",
   "encoding":"UTF-8"
  },
  "result":{
   "address":{
   "street":"BIRGER JARLSGATAN",
   "number":"10",
   "zipcode":"114 34",
   "city":"STOCKHOLM"
   },
   "status":{
    "code":"100",
    "description_sv":"KORREKT ANGIVEN ADRESS",
    "description_en":"CORRECT SPECIFIED ADDRESS"
   }
 }
);


Kodexempel PHP

Kompletta kodexempel enligt nedan finns att tillgå här.

$token = 'DIN_TOKEN';
$url  = 'https://papapi.se/xml/?s=Birger+Jarlsgatan+10&c=Stockholm&token='.$token;

$ch = curl_init($url);
curl_setopt_array($ch, array(
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
  CURLOPT_URL => $url
));
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$xml = simplexml_load_string($response);

if ($xml->item) {
 // VISAR DITT RESULTAT
 foreach($xml->item as $item) {
  echo '<p>';
  echo $item->street.' '.$item->number.'<br>';
  echo $item->zipcode.' '.$item->city.'<br>';
  echo $item->municipality.', '.$item->state;
  echo '</p>';
 }
} else {
 // OM DITT RESULTAT ÄR TOMT
 echo 'Inget resultat!';
}

$token = 'DIN_TOKEN';
$url  = 'https://papapi.se/json/?s=Birger+Jarlsgatan+10&c=Stockholm&token='.$token;

$ch = curl_init($url);
curl_setopt_array($ch, array(
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
  CURLOPT_URL => $url
));
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$json = json_decode($response, true);

if (!$json['result']['message']) {
 // VISAR DITT RESULTAT
 foreach($json['result'] as $item) {
  echo '<p>';
  echo $item['street'].' '.$item['number'].'<br>';
  echo ['zipcode'].' '.$item['city'].'<br>';
  echo $item['municipality'].', '.$item['state'];
  echo '</p>';
 }
} else {
 // OM DITT RESULTAT ÄR TOMT
 echo 'Inget resultat!';
}

Tjänstens upptid

Senaste dagen

100 %

Senaste veckan

100 %

Senaste månaden

100 %

Senaste året

100 %

Upptidsövervakningen tillhandahålls av Uptime Robot.

Donera gärna!

PAP-API är öppet och fritt för all framtid. Men... det är inte gratis att tillhandahålla en tjänst som denna. Alla timmar som investeras på utveckling, vidarutveckling, uppdateringar och support. Dessutom kostar även domän och server samt den färska och tillförlitliga datan som du får tillgång till helt gratis.

Att donera är helt frivilligt men donationer bidrar starkt till fortsatt utveckling av PAP-API.