2021-05-14

PAP-API är död. Länge leve PAP/API Lite.

PAP-API är en succé sedan starten 2015 och har flera tusen användare.
Däremot är databasen inaktuell och ej uppdaterade sedan december 2017.

Från och med i dag stänger tjänsten för nyregistreringar.
Alla befintliga användare kan dock fortsätta använda tjänsten.
Men ha dock i åtanke att datan är inaktuell och tillförligheten är låg.

Häng dock inte läpp. Länge leve PAP/API Lite.
PAP/API Lite är ett fullvärdigt alternativ men utan adresser.
Datan är aktuell och blir uppdaterad var 14:de dag.

Registera dig för
PAP/API Lite

Om du har frågor eller tankar kring PAP-API, så kan du skicka e-post till info@papapi.se.